Umowa społeczna

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Thomas Hobbes, Lewiatan, [w:] Barbara Markiewicz, Od Filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów.
  • Rousseau Jean-Jacques, Umowa społeczna, tłum. j.w.
  • Rousseau Jean-Jacques, Umowa społeczna, tłum. A. Pieretiakowicz.
  • Hobbes Thomas, Lewiatan, tłum. C. Znamierowski.