Uniwersalizm średniowiecza

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Kategoria globalizacji w nauce o stosunkach międzynarodowych i pojęcia współzależne: Regionalizacja, Uniwersalizacja, Internacjonalizacja, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 1-2, t. 23.
  • Źródło: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. Marian Plezia, tłum. Roman Grodecki, Wrocław 1996.
  • Źródło: Anna Wojciechowska, Łacina w kulturze polskiego średniowiecza, dostępny w internecie: https://www.wilanow-palac.pl/lacina_w_kulturze_polskiego_sredniowiecza.html.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida