Uniwersalny charakter Burzy, czyli dzieło Szekspira według Krzysztofa Warlikowskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Gruszczyński, Wstęp, [w:] Szekspir i uzurpator. Z Krzysztofem Warlikowskim rozmawia Piotr Gruszczyński, Warszawa 2007, s. 7.
  • Źródło: Małgorzata Dziewulska, Dlaczego Szekspir?, [w:] Burza, Warszawa 2008, s. 5.
  • Źródło: Grzegorz Niziołek, Muzyka widowni?, [w:] Burza, Warszawa 2008, s. 10–11.
  • Źródło: Grzegorz Niziołek, Muzyka widowni?, [w:] Burza, Warszawa 2008, s. 11–12.