Ustrój polityczny i społeczny Bizancjum w V–XI w.

Autor: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Tylko do użytku edukacyjnego, Pourquoi le drapeau français est-il bleu, blanc, rouge?, Źródło: dostępny online na stronie dziennika francuskiego francesoir.fr
 • Na podstawie fragmentów: Florence Gauthier, Critique du concept de «révolution bourgeoise» appliqué aux Révolutions des droits de l'homme et du citoyen du XVIIIe siècle, tekst dostępny online [w:] RevolutionFrancaise.net.
 • Źródło: Wilhelm Blos, Rewolucja francuska, tłum. B. Limanowski, Kraków 1905, s. 84–85.
 • Źródło: Marat o dekretach sierpniowych Zgromadzenia Narodowego, „Przyjaciel ludu”, nr 11, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 231.
 • Źródło: Komitet Sprawozdawczy Zgromadzenia o ruchu chłopskim, „Monitor”, nr 32, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 228.
 • Źródło: Pierre Gaxotte, Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhielm, E. Kuczkowska, A. Zawilski, Gdańsk 2001, s. 232–233.
 • Źródło: Konstytucja francuska z 3 września 1791 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 491–492.
 • Źródło: Prawo Le Chapelier z dn. 14 czerwca 1791 roku, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 247.
 • Źródło: Arthur Young o pracach klubu jakobinów w styczniu 1790 roku, [w:] Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789–1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983, s. 90.
 • Źródło: Konstantyn VII Porfirogeneta o ceremoniale na dworze cesarskim, [w:] Wiek X–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2003, s. 49–50.
 • Źródło: Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, tłum. A. Konarek, rozdz. 30.
 • Źródło: Ustawa Konstantyna VII Porfirogenety o możnych, którzy zagarniają grunta biedaków, [w:] Wiek X–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa, s. 45.
 • Cytat za: Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Dwór i symbole, w: Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo, „Pomocnik Historyczny Polityki”, red. L. Będkowski, A. Kompa, 1/2019, s. 22–23.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida