Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] Andrzej Frycz, Wybór pism, Kraków 1977, s. 124.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida