Utopie w literaturze

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Warszawa 2010.