W poszukiwaniu źródeł zła w człowieku. Czas Apokalipsy w reżyserii Francisa Forda Coppoli

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Krzysztof Jajko, Tam i z powrotem „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli, dostępny w internecie: https://edukacjafilmowa.pl/czas-apokalipsy-1979/.
  • Ks. Józef Tischner, Wędrówki w krainę filozofów, Kraków 2017.
  • James George Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2017.
  • Andrzej Pitrus, Kino kultu, Kraków 1998.
  • Manfred Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Warszawa 2011.
  • E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2013.
  • Joseph Conrad, Jądro ciemności, tłum. A. Zagórska, dostępny w internecie: wolnelektury.pl/media/book/pdf/conrad-jadro-ciemnosci.pdf.