W przededniu rewolucji. Francja Ludwika XVI

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Anne Turgot, Dyskusja ze Strażą Pieczęci na temat likwidacji szarwarków, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Europa w wieku oświecenia (1715–1789), t. 41, oprac. J. Feldman, Kraków 1924, s. 27–28.
  • Źródło: Jan Baszkiewicz, Historia Francji, oprac. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 266.
  • Źródło: Arthur Young, O gospodarce i społeczeństwie francuskim w przededniu rewolucji, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 484.