Wakuola. Magazyn i kompostownik komórki roślinnej

Tekst: Monika Zaleska-Szczygieł, Aleksandra Zarzycka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.