Walki z Austrią, Prusami i Rosją. Wielkie Cesarstwo

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Traktat pokojowy. Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 26: Legiony Dąbrowskiego. Europa w dobie wojen napoleońskich, opracował Juliusz Willaume, Warszawa 1960, str. 33.