Warsztaty interpretacyjne. Jan Kasprowicz, Nie ma tu nic szczególnego...

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej o kontekście filozoficznym i naukowym do wiersza Jana Kasprowicza "Nie ma tu nic szczególnego" - autor Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

 • Kasprowicz Jan, O służebnico w mym domu, [w:] tegoż, Księga ubogich.
 • Kołaczkowski Stefan, Posłowie XVI tomu , [w:] Kasprowicz Jan, Dzieła, t. XVI. Księga ubogich, Kraków 1930.
 • Romaniuk Radosław, One. Nadieżda Mandelsztam, Anna Iwaszkiewiczowa, Zofia Tołstojowa, Maria Kasprowiczowa, Warszawa 2005.
 • Podraza-Kwiatkowska Maria, Młoda Polska, Warszawa 1992.
 • Dłuska Maria, Pogranicze sylabotonizmu i tonizmu, [w:] Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Warszawa 1978.
 • Krzyżanowski Julian, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1956, nr 47/3.
 • Krzyżanowski Julian, Jan Kasprowicz – poeta myśli.
 • Dłuska M., Pogranicze sylabotonizmu i tonizmu, [w:] Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Warszawa 1978.
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Wrocław 1988.
 • Koh 1,12-18.
 • Tetmajer Kazimierz, Anioł Pański.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Młoda Polska, Warszawa 1992.
 • Kasprowicz Jan, III (Nie ma tu nic szczególnego...).
 • Mt 7, 24-27.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida