Warsztaty interpretacyjne. Kunsztowność poezji barokowej – Pszczoła w bursztynie Jana Andrzeja Morsztyna

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

 • Źródło: Wiktor Weintraub, Wstęp, [w:] Jan Andrzej Morsztyn, Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988, s. LI.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Pszczoła w bursztynie, [w:] tegoż, 275 wierszy, Warszawa 1977, s. 23.
 • Źródło: Wiktor Weintraub, Wstęp, [w:] Jan Andrzej Morsztyn (Morstyin), Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. LXIII.
 • Źródło: Czesław Hernas, Barok, Warszawa 1976, s. 272.
 • Źródło: Wiktor Weintraub, [w:] Jan Andrzej Morsztyn (Morstyin), Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. LXIII.
 • Źródło: Elwira Buszewicz, Refleksyjne i religijne ody Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, dostępny w internecie: http://staropolska.gimnazjum.com.pl/barok/opracowania/Sarbiewski.html.
 • Źródło: Wiktor Weintraub, Wstęp, [w:] J.A. Morsztyn (Morstyin), Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988, s. LXXIII.
 • Źródło: Słownik lektur szkolnych, Wrocław 2005, s. 284–285.
 • Źródło: Słownik lektur szkolnych, Wrocław 2005, s. 285–286.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. XIII.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. XXIII.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. XLV.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LIV.
 • Źródło: Gerard Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa, Warszawa 1978, s. 59–60. Cytat za: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LX.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LXIII.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LXVI.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LXIX.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LXXV.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LXXVIII.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, s. LXXX.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, s. LXXXI.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LXXXVI.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. LXXXIX.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. XCI.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. XCIV.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. XCVI, XCVIII, XCIX.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. CIII.
 • Źródło: Andrzej Vincenz, Helikon sarmacki, wątki i tematy poezji barokowej, Wrocław 1989, s. CVI.