We władzy strachu. Terror w wierszach Wisławy Szymborskiej

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Terrorysta, on patrzy, [w:] Wisława Szymborska, Wybór poezji, oprac. Wojciech Ligęza, Wrocław 2016, s. 240–241.
  • Źródło: Wojciech Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej, Świat w stanie korekty, Kraków 2001, s. 113.
  • Źródło: O terroryzmie, [w:] Leszek Kołakowski, Mini-wyklady o maxi sprawach. Seria druga, Krakow 1999, s. 46.
  • Źródło: Michał Chorośnicki, Terroryzm, [w:] Bogdan Szlachta, Słownik społeczny, Kraków 2004, s. 1449.
  • Źródło: Charles Townshend, Terroryzm. Krótkie wprowadzenie, tłum. Ryszard Machnikowski, Łódź 2017, s. 60.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Fotografia z 11 września, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Wojciech Ligęza, Wrocław 2016, s. 384–385.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Zamachowcy, [w:] tejże, Tutaj, Kraków 2009, s. 24.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Jacyś ludzie, [w:] Wisława Szymborska, Wybór poezji, oprac. Wojciech Ligęza, Wrocław 2016, s. 382–383.