Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania odzyskania niepodległości - podsumowanie

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment opinii na temat znaczenia bitwy warszawskiej, [w:] A. Czubiński, Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921, Toruń 2002.
  • Źródło: Fragment opinii na temat znaczenia bitwy warszawskiej, [w:] Lord Edgar Vincent, wicehrabia d’Abernon, jpilsudski.org.
  • Źródło: Fragment planów operacyjnych Naczelnego Dowództwa wojsk polskich, [w:] Wikipedia.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida