Wiek maszyny parowej. Industrializacja – od ewolucji do rewolucji

Autor: Tytus Izdebski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ajschylos, Tragedie, tłum. Srebrny S., Warszawa 1954, s. 79.
  • Źródło: Herodot, Dzieje, ks. I, 131.
  • Źródło: Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012, s. 316.
  • Źródło: Herodot, Dzieje, ks. III, 30, 61, 64, 70–71.
  • Źródło: Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2011, s. 480.
  • Źródło: Oxford. Wielka Historia Świata. Cywilizacje Bliskiego Wschodu: Anatolia – Persja, t. 2, Warszawa 2005, s. 277–278.
  • Źródło: Fragment listu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego z 1825 roku, [w:] J. Skowronek, Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej, Warszawa 1987, s. 12.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida