Wielka wojna z zakonem

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Długosz Jan, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. 10–11, Warszawa 1982.
  • Paweł Włodkowic (ok. 1370–1436). Cytat za: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, oprac. M. Kridl, W. Malinowski, J. Wittlin, Warszawa 1987, s. 118.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida