Wieloznaczna moralność?

Tekst: Katarzyna Kuczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kotarbiński Tadeusz, Poezje wybrane, Warszawa 1984.
  • Lazari-Pawłowska Ija, „Etyka” 1996, nr 1.
  • Lazari-Pawłowska Ija, „Etyka” 1996, nr 1.
  • Wojtysiak Jacek, Filozofia i życie, Kraków 2007.
  • K. W. Franken.
  • Leśmian Bolesław, Strój.