Wiersz Juliana Tuwima Sokrates tańczący w kontekście skamandryckiego nurtu poezji

Tekst: Aleksandra Juranek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Opracowanie ćwiczeń: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Szóstak, „Przyniosło mnie tutaj z nieskończoności”. Metafizyka istnienia: mityczny światopogląd poetycki Juliana Tuwima, [w:] Julian Tuwim: tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, red. Ewa Gorlewska, Monika Jurkowska, Krzysztof Korotkich, s. 152–153.
  • Źródło: Julian Tuwim, Sokrates tańczący.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida