Wilczy bez mała tryb życia…. Żołnierze wyklęci i ich skomplikowane losy

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: (tłum. W. Appel).
 • Źródło: Słowa Peleusa do Menelaosa, [w:] Eurypides, Andromacha, tłum. R.R. Chodkowski, wersy 602–609.
 • Źródło: Danuta Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008, s. 31.
 • Źródło: Homer, Iliada, t. pieśń 11, w. 632-639, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
 • Źródło: Jasper Griffin, Homer, tłum. R.A. Sucharski, Warszawa 1999, s. 32.
 • Źródło: Gorgiasz, Pochwała Heleny, tłum. K. Tuszyńska, rozdz. 5–19.
 • Źródło: Homer, lliada, t. pieśń I, w. 1–5, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
 • Źródło: Homer, Iliada, t. pieśń VI, w. 243–245, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
 • Źródło: Homer, Iliada, t. pieśń II, w. 212–223, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1986.
 • Źródło: Homer, Iliada, pieśń 11, wersy 632-639, tłum. K. Jeżewska.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 271.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 89–90, 321.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 277.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 88.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 279.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 270.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 373.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 61.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 69.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 71.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 74.
 • Źródło: Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956, Warszawa–Lublin 2019–2020, s. 73.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Wilki, [w:] tegoż, Rovigo, Wrocław 1992. Cytat za: tekst dostępny online: www.fundacjapamietamy.pl [dostęp 21.05.2021].
 • Cytat za: artykuł Zygmunt Szendzielarz, ulotka z marca 1946 roku, pl.wikiquote.org [dostęp 21.05.2021].
 • Źródło: Jacek Kaczmarski, refren piosenki Obława, tekst dostępny online: wiersze.doktorzy.pl.