Wizerunek diabła w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa

Bibliografia:

  • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Warszawa 2001, s. 5.
  • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Warszawa 2001, s. 15.
  • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Warszawa 2001, s. 394–395.
  • Źródło: Aniela Słupecka, Jeszcze o podtekstach filozoficznych „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, „Zeszyty Naukowe Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, nr 13/1983, s. 66–67.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida