Wizerunek twórcy w wierszu Bolesława Leśmiana Poeta

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • .
  • Źródło: Michał Paweł Markowski, Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007, s. 88–89.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Poeta, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1974, s. 175–176.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida