Wizerunki herosów i heroin w mitologii i innych tekstach kultury

Tekst: Izabela Magdziarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Achilles. Pentezylea, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. M. Mikołajczyk, Wrocław 2018, s. 626.
  • Źródło: Pierre Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, tłum. M. Bronalska, Wrocław 2008, s. 122.
  • Źródło: Jean Pierre Vernant, Mity greckie, czyli świat, bogowie, ludzie, tłum. J. Łukaszewicz, Wrocław 2002, s. 79–80.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Achilles, [w:] Antologia liryki Młodej Polski, wybór I. Sikora, Wrocław 1990, s. 346.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida