Władysław Warneńczyk. Bitwa pod Warną i jej konsekwencje

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Karol Olejnik, Władysław III Warneńczyk (1424–1444), Kraków 2007, s. 248.
  • Źródło: s. 258. Cytat za: Olejnik Karol, Władysław III Warneńczyk (1424–1444), Kraków 2007, s. 258.
  • Źródło: Jan Długosz o zwycięstwie chrześcijan w bitwie z Turkami pod Belgradem w 1456 r., [w:] Wiek V–XVI w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 322–323.
  • Źródło: Przebieg bitwy pod Warną w 1444 r. na podstawie anonimowej kroniki, [w:] Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, oprac. D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Gdańsk 1999, s. 93. Cytat za: M. Kamiński, G. Pańko, R. Śniegocki. Średniowiecze. Podręcznik dla I klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Warszawa 2006, s. 175-176.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida