Wojenna trauma młodych ludzi w wierszach Tadeusza Różewicza

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Powrót poety, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. A. Skrendo, Wrocław 2016, s. 574.
  • Źródło: Henryk Vogler, Tadeusz Różewicz, Warszawa 1972, s. 55–60.
  • Źródło: Stanisław Burkot, Tadeusz Różewicz, Warszawa 1987, s. 32–36.
  • Źródło: Tadeusz Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990, s. 65–76.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Termopile polskie, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Andrzej Skrendo, Wrocław 2016, s. 33–34.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida