Wojenne plany Stalina. Ostatnie dni pokoju

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Okoliczności podpisania układu monachijskiego. Cytat za: (PAP), tst/ abe/, 80 lat temu został podpisany układ monachijski, dostępny w internecie: dzieje.pl.
  • Źródło: Maria Turlejska, Polska w latach drugiej wojny światowej, [w:] Historia Polski 1864−1945. Materiały do nauczania w klasie XI, red. Żanna Kormanowa, Warszawa 1952, s. 425–426.
  • Cytat za: J. Wojtkowiak, Spory o charakter radzieckich planów wojennych w 1941 roku: stan dyskusji i postulaty badawcze, dostępny w internecie: documen.site, s. 293.
  • Cytat za: B. Musiał, Pakt o agresji między Hitlerem a Stalinem, dostępny w internecie: przystanekhistoria.pl.
  • Źródło: Traktat trójprzymierza, [w:] dostępny online tnke.home.pl.
  • Źródło: Grażyna Szelągowska, Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze 1870–1939, Warszawa 1998, s. 177.
  • Źródło: Grzegorz Chomicki, Leszek Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 118–120.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida