Wojna i śpiew. Symbolika w wojennych piosenkach patriotycznych

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki, na melodię Marszu Kieleckiego nr 10, My, Pierwsza Brygada. Cytat za: https://www.spiewnikniepodleglosci.pl.
  • Źródło: Bolesław Lubicz-Zahorski, Leon Łuskino, Szara Piechota.
  • Źródło: Adam Kowalski, Modlitwa obozowa, [w:] Jan Szczawiej, Poezja Polski Walczącej, t. 2, Warszawa 1974, s. 153.
  • Źródło: Zygmunt Ziółek, Do broni!, [w:] Jan Szczawiej, Poezja Polski Walczącej, t. 2, Warszawa 1974, s. 173.
  • Źródło: Zbigniew Kabata, Pieśń „Odwetu”, [w:] Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór Tadeusz Szewera, Łódź 1975.
  • Źródło: Irena Butkiewicz, Jeszcze Polska nie zginęła, [w:] Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945, wybór Stanisław Świrko, Warszawa 1971, s. 295.
  • Źródło: Leon Pasternak, Marsz, [w:] Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór Tadeusz Szewera, Łódź 1975, s. 747–748.
  • Źródło: Marsz, [w:] Leon Pasternak, Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939---1945, wybór T. Szewer, Łódź 1975, s. 747–748.
  • Źródło: Jeszcze Polska nie zginęła, [w:] Irena Butkiewicz, Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939---1945, wybór S. Świrko, Warszawa 1971, s. 295.
  • Źródło: Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę, [w:] Pieśni narodowe, Kijów 1916, s. 8.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida