Wojna jako próba człowieczeństwa. Ocalenie Stanisława Balińskiego

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Baliński Stanisław, Okno wspomnień, [w:] Marx Jan, Skamandryci, Warszawa 1993.
  • Baliński Stanisław, Poranek warszawski, [w:] Marx Jan, Skamandryci, Warszawa 1993.
  • Baliński Stanisław, Nieśmiertelna strzała, [w:] Marx Jan, Skamandryci, Warszawa 1993.
  • Baliński Stanisław, Ocalenie, [w:] Marx Jan, Skamandryci, Warszawa 1993.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida