Strona główna Wojna z Rosją o Ukrainę
Powrót

Wojna z Rosją o Ukrainę

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Ludwik Bazylow, Historia Rosji, t. 1, Warszawa 1985, s. 261–262.
  • Źródło: Tomasz Bohun, Potop rosyjski. Wojna polsko-rosyjska 1654–1667, „Mówią Wieki” 11/2017.
  • Źródło: Wielka Historia Świata, t. 7, Świat w XVII wieku, pod red. A. Podrazy, Warszawa 2005, s. 456.
  • Źródło: Oleg A. Kurbatow, Połonka 1660 – spojrzenie z Moskwy, „Mówią Wieki” 10/2000.
  • Źródło: Józef Andrzej Gierowski, Wielka historia Polski, t. 5, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–1763), Kraków 2001, s. 86–87.