Wojna ze Związkiem Sowieckim – Plan Barbarossa

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Dyrektywa nr 21. Plan Barbarossa, grudzień 1940 r. (fragmenty), [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska- -Bondaruk, Warszawa 2002, s. 199–201.
  • Źródło: Effendi Kapijew, O walkach na froncie wschodnim, [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 216–217.
  • Źródło: Karl Peters, O walkach na froncie wschodnim, [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 213–216.
  • Źródło: Poza komunikatem, [w:] Satyra w konspiracji 1939-1944, oprac. G. Załęski, Warszawa 1958, s. 172–173.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida