Wpływ klimatu na różnorodność gatunkową i ekosystemową

Tekst: Jolanta Loritz-Dobrowolska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.