Wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach podbiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową

Tekst: Artur Jasiński, Ewa Malinowska (opracowano częściowo na podstawie materiałów PWN)
Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida