Współczesne systemy ochrony praw człowieka. Ochrona praw człowieka w ramach Unii Europejskiej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 26.10.2012 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 10.06.2020 r.].
  • Źródło: Dzieci znowu z matką. Udana interwencja Rzecznika., 6.11.2017 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 10.06.2020 r.].
  • Źródło: Co to jest pytanie prejudycjalne?, 7.08.2018 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 10.06.2020 r.].
  • Źródło: INPRIS, Ośrodek Badań Studiów i Legislacji, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, dostępny w internecie: inpris.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
  • Źródło: Klaudyna Białas-Zielińska, Polscy przeciwnicy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dostępny w internecie: bibliotekacyfrowa.pl [dostęp 16.06.2020 r.].