Współczesne treny – wiersze Władysława Broniewskiego po śmierci córki

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Lichodziejewska Feliksa, „Pamiętnik Literacki” 1994, nr LXXXV.
  • Kochanowski Jan, Tren VI, [w:] Kochanowski Jan, Treny, Warszawa 1967.