Współczesne wcielenia bohatera w literaturze popularnej

Tekst: Aleksandra Miller

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Michał Rogalski, Bohaterowie popkultury: od Robin Hooda do Rambo, Warszawa 2016, s. 39–48.
  • Źródło: Jerzy Szyłak, Komiks w szponach miernoty. Rozprawy i szkice, Warszawa 2013, s. 148.
  • Źródło: Piotr Zwierzchowski, Herkules brat Supermana, „Kultura Popularna” 2003, t. 1/3, s. 70.
  • Źródło: Piotr Zwierzchowski, Herkules brat Supermana, „Kultura Popularna” 2003, nr 1/3, s. 70.
  • Źródło: Michał Rogalski, Bohaterowie popkultury: od Robin Hooda do Rambo, Warszawa 2016, s. 39–48.
  • Źródło: Tomasz Leszkowicz, Wstęp, [w:] Michał Rogalski, Bohaterowie popkultury: od Robin Hooda do Rambo, Warszawa 2016, s. 5.
  • Źródło: Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 284.
  • Źródło: Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 34–35.
  • Źródło: Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 24.
  • Fiodor Dostojewski