Współczynnik przyrostu rzeczywistego i jego obliczanie