Wybuch czarnej wyobraźni. Estetyka czarnego romantyzmu na przykładzie noweli Berenice Edgara Allana Poego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Dorota Dobrzyńska, Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, s. 40–41.
  • Źródło: Edgar Allan Poe, Berenice, [w:] tegoż, Opowieści niesamowite, tłum. B. Leśmian, Kraków 2008, s. 82–93.
  • Źródło: Edgar Allan Poe, Berenice, [w:] tegoż, Opowieści niesamowite, tłum. B. Leśmian, Kraków 2008.
  • Cytat za: Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991, s. 8.
  • Źródło: Pieśń o Rolandzie, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida