Wzajemne położenie krawędzi i ścian w graniastosłupach