XX‑wieczny neotomizm

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Leon XIII, Encyklika Æterni Patris. O odnowie filozofii chrześcijańskiej, 1879.
  • Źródło: Jacques Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988, s. 141.
  • Źródło: Jacques Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988, s. 339.