Z dziejów polskiej emigracji politycznej od konfederacji barskiej do 1815 r.

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego, dostępny w internecie: niepodlegla.gov.pl [dostęp 21.02.2020 r.].
  • Źródło: Jarosław Czubaty, Jak powstały Legiony Dąbrowskiego, o których wszyscy śpiewamy w hymnie? I czym właściwie były?, 29.11.2017 r., dostępny w internecie: twojahistoria.pl [dostęp 20.02.2020 r.].
  • Źródło: Maurycy Beniowski, Pamiętniki, oprac. Edward Kajdański, Warszawa 1995, s. 74–75.
  • Źródło: Bronisław Zaleski, Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich, wybór Andrzej Zieliński, Wrocław, s. 76.