Z jakich wzorów czerpali polscy symboliści?

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Staff Leopold, Tajemnica, [w:] Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963.
  • Maeterlinck Maurice, Ślepcy, [w:] Wybór pism dramatycznych, tłum. Z. Przesmycki, Wrocław 1994.
  • Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Albatros, [w:] Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1968.
  • Miciński Tadeusz, Zamek duszy, [w:] Wybór poezji, oprac. W. Gutowski, Kraków 1999.
  • Baudelaire Charles, Albatros, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), tłum. W. Szymborska, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965.
  • Verlaine Paul, Światło księżyca [2], [w:] Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, tłum. R. Kołoniecki, Wrocław 1980.
  • Maeterlinck Maurycy, Piosnka, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), tłum. Z. Przesmycki, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965.
  • Baudelaire Charles, Albatros, [w:] Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), tłum. W. Szymborska, wybór M. Jastrun, Wrocław 1965.
  • Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Orzeł morski, [w:] Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1968.