Z więzienia do więzienia. Portret emigrantów w dramacie Sławomira Mrożka

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Włodzimierz Bolecki, "Emigracyjność" - "polityczność" - historia literatury, „Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1999, nr 3 (56), s. 151.
  • Źródło: Elżbieta Sidoruk, Być „w samym środku świata”. Metaforyka przestrzenna w „Monizie Clavier" Sławomira Mrożka, [w:] Geografia i metafory, red. E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk, Białystok 2014, s. 214–215.
  • Źródło: Jan Błoński, Mrożek filozof: próba interpretacji fantastyki współczesnej, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 68/3, s. 101.
  • Źródło: Janusz R. Kowalczyk, Pisarze emigranci po Marcu '68, dostępny w internecie: https://culture.pl/pl/artykul/pisarze-emigranci-po-marcu-68 [dostęp 7.03.2022 r.].
  • Źródło: Małgorzata Niemczyńska, Mrożek. Striptiz neurotyka, Warszawa 2013, s. 134–135.
  • Źródło: Sławomir Mrożek, Emigranci, [w:] Wybór dramatów, t. 1, Warszawa 2000, s. 423–424.
  • Źródło: Sławomir Mrożek, Emigranci, [w:] Wybór dramatów, t. 1, Warszawa 2000, s. 451.
  • Źródło: Sławomir Mrożek, Emigranci , [w:] Wybór dramatów , t. 1, Warszawa 200, s. 498–499.
  • Źródło: Sławomir Mrożek, Emigranci, [w:] Wybór dramatów, t. 1, Warszawa 2000, s. 520.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida