Zadania optymalizacyjne z kontekstem realistycznym