Strona główna Zagadki Bogurodzicy
Powrót

Zagadki Bogurodzicy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Tekst: Małgorzata Bazan, Anna Pigoń

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Urbańczyk, „Bogurodzica”: problem czasu powstania i tła kulturowego, „Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1978, nr 69/1, s. 67–70.
  • Źródło: Anonimowy utwór średniowieczny. Cytat za: R. Mazurkiewicz, „Matka Boga i człowieka”. Macierzyństwo Maryi w polskim piśmiennictwie średniowiecznym (przegląd ważniejszych motywów), „Salvatoris Mater” 2000, nr 2.
  • Źródło: Bogurodzica.
  • Źródło: Roman Mazurkiewicz, Bogurodzica – między pieśnią a ikoną, t. 341, 1983, s. 763.
  • Źródło: Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 278–281.
  • Źródło: Roman Mazurkiewicz, „Matka Boga i człowieka”. Macierzyństwo Maryi w polskim piśmiennictwie średniowiecznym (przegląd ważniejszych motywów), „Salvatoris Mater” 2000, nr 2, s. 157–158.
  • Źródło: Roman Mazurkiewicz, Siedem pieczęci Bogurodzicy , dostępny w internecie: http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/bogurodzica/siedem.html.
  • Źródło: Roman Mazurkiewicz, Siedem pieczęci Bogurodzicy , dostępny w internecie: http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/bogurodzica/siedem.html.
  • Źródło: Roman Mazurkiewicz, Siedem pieczęci Bogurodzicy, dostępny w internecie: http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/bogurodzica/siedem.html.