Zakony rycerskie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

 • Cytat za: Marion Melville, Dzieje templariuszy, przeł. A. Jędrychowska, Warszawa 1991, s. 18–19.
 • Źródło: Powstanie zakonu templariuszy wg Jacques’a de Vitry, [w:] Marion Melville, Dzieje templariuszy, tłum. A. Jędrychowska, Warszawa 1991, s. 17–18.
 • Źródło: Reguła templariuszy, [w:] Marion Melville, Dzieje templariuszy, oprac. A. Jędrychowska, Warszawa 1991, s. 43–45.
 • Źródło: Rokowania templariuszy z sułtanem Damaszku przeciw sułtanowi Egiptu, [w:] Marion Melville, Dzieje templariuszy, tłum. A. Jędrychowska, Warszawa 1991, s. 177.
 • Źródło: Piotr z Dusburga o ustanowieniu Zakonu Domu Niemieckiego, [w:] Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 164–165.
 • Źródło: Reguła zakonu krzyżackiego, [w:] Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 165–166.
 • Cytat za: Wielka Historia Świata, t. 4, Kształtowanie średniowiecza, Adam Bieniek, Maciej Salomon, Warszawa 2005, s. 301.
 • Cytat za: Thomas Asbridge, Krucjaty. Wojna o Ziemię Świętą, tłum. N. Rataj, M. Józefowicz, Kraków 2015, s. 170–171.
 • Cytat za: Thomas Asbridge, Krucjaty. Wojna o Ziemię Świętą, tłum. N. Rataj, M. Józefowicz, Kraków 2015, s. 526–527.
 • Cytat za: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 164–165.
 • Źródło: Fragment traktatu Pawła Włodkowica (ok. 1370-1435): O władzy cesarza i papieża nad niewiernymi, [w:] . Cytat za:M. Kamiński, G. Pańko, R. Śniegocki, Historia. Średniowiecze. Podręcznik dla I klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Część 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Warszawa 2006, s. 169.
 • Cytat za: Marion Melville, Dzieje templariuszy, tłum. A. Jędrychowska, Warszawa 1991, s. 17–18.
 • Cytat za: Tadeusz Wojciech Lange, Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy, Poznań 1994, s. 16–17.