Zależność między polem trójkąta a promieniem koła opisanego na trójkącie

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida