Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie. Organizacje regionalne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sławomir Lucjan Szesio, Rola sił pokojowych ONZ w wojnie w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) – wybrane zagadnienia, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 16.03.2021 r.].
  • Źródło: Traktat o Unii Europejskiej, 11.12.1992 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 28.02.2022 r.].
  • Źródło: Łukasz Jasina, Rzecznik Prasowy MSZ, Minister Zbigniew Rau wziął udział w Zimowej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego (…), 24.02.2022 r., dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 28.02.2022 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: Léon Bourgeois, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 4.05.2021 r.].
  • Źródło: bezatomowe strefy, dostępny w internecie: encyklopedia.interia.pl [dostęp 16.03.2021 r.].
  • Źródło: Sławomir Lucjan Szesio, Rola sił pokojowych ONZ w wojnie w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) – wybrane zagadnienia, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 16.03.2021 r.].
  • Źródło: Piotr Kordel, Metody rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych w świetle prawa międzynarodowego, dostępny w internecie: pomost.net.pl [dostęp 16.03.2020 r.].