Zarys relacji państwo – Kościół. Rywalizacja między władzą świecką a kościelną

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze, t. 1, Toruń 2004, s. 77.
  • Źródło: Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1997, s. 69.
  • Źródło: Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001, s. 95.
  • Źródło: Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001, s. 109–110.
  • Źródło: Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielewski, Warszawa 2000, s. 168.
  • Źródło: Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001, s. 423.
  • Źródło: Ignacy Antiocheński, List do Rzymian, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. 1, tłum. Marian Michalski, Warszawa 2000, s. 125.
  • Źródło: Jan Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998, s. 49.