Zasady demokracji

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: (…), 26.10.2010 r., dostępny w internecie: wiadomosci.dziennik.pl [dostęp 24.04.2020 r.].
  • Źródło: Ewa Kopacz, 4 czerwca – zwycięstwo demokracji, 4.06.2013 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 23.04.2020 r.].
  • Źródło: Francis Fukuyama, Koniec historii, Kraków 2009, s. 9.
  • Źródło: Winston Churchill, Parliament Bill. HC Deb 11 November 1947, t. 444, s. 206–207.
  • Źródło: Od „męża Kaczyńskiego” do pałowania związkowców. Nadszarpnięta legenda Lecha Wałęsy, 21.11.2019 r., dostępny w internecie: wiadomosci.dziennik.pl [dostęp 23.04.2020 r.].
  • Źródło: Leszek Kołakowski, Mini‑wykłady o maxi‑sprawach, Kraków 2009, s. 290.
  • Źródło: Ryszard Kapuściński, Lapidaria, Warszawa 2002, s. 257–307.
  • Źródło: Andrew Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 277.
  • Źródło: Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 267–268.