Zasady prawa karnego i funkcje kary

Bibliografia:

  • Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, Bodnar o podwyższaniu kar: Ważna nieuchronność kary, a nie jej wysokość, 27.01.2019 r., dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 26.05.2021 r.].
  • Beccaria Cesare, O przestępstwach i karach, tłum. Emil Stanisław Rappaport, Łódź 2014.