Zasady prawa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 25.06.2020 r.].
  • Źródło: Gmina Lubartów: stwierdzili wygaśniecie mandatu radnej, 29.08.2019 r., dostępny w internecie: lubartow24.pl [dostęp 4.11.2019 r.].
  • Źródło: Jak zadbać o jakość stanowionego w Polsce prawa?, 2.10.2019 r., dostępny w internecie: ceo.com.pl [dostęp 4.11.2019 r.].
  • Źródło: Prawo nie działa wstecz – co to oznacza w praktyce?, 13.12.2018 r., dostępny w internecie: kancelaria-prawna-poznan.pl [dostęp 4.11.2019 r.].